Melek Yatırımcılık

Melek Yatırımcı Kimdir?

Melek Yatırımcı (İngilizce’de “Business Angel” veya “Angel Investor”), yenilikçi iş fikirlerini değerlendiren ve bu fikirlere yatırım yapan bir yatırımcı, girişimci ya da üst düzey yöneticidir. Melek Yatırımcı, finansal gücünün yanında, bilgi birikimini, tecrübesini ve iş bağlantılarını yatırım yaptığı girişimin başarıya ulaşması için etkin bir şekilde kullanır.

Melek Yatırımcı, artan şirket değeri sayesinde daha önceden düşük fiyat ödeyerek sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak getiri elde etmeyi hedefler. Melek yatırımcı olmayı düşünen kişilerin “portföy stratejisi” izlemeleri önerilir. Çünkü, Melek Yatırımcı’nın portföyündeki bazı hisseler değerlenirken, bazıları değerlenmeyecek, hatta değerini tamamen kaybedebilecektir.

Yurtdışındaki örnekler incelendiğinde Melek Yatırımcı olan kişilerin, servetlerinin azami 10%’una denk gelen kısmıyla melek yatırım portföyü oluşturdukları görülmektedir. Türkiye’nin koşullarını göz önüne aldığımızda nakdi ve gayrinakdi varlıklarının toplamı 5 milyon TL ve üstü olan kişilerin melek yatırım faaliyetlerinde bulunmalarını öneriyoruz.

Hazine MüsteşarlığıTürkiye’de  “Melek Yatırımcı” yerine “Bireysel Katılım Yatırımcısı” ifadesi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de melek yatırımcılık faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın öncülüğünde çeşitli mevzuatlar çıkarılmıştır. Müsteşarlık tarafından belirlenen kriterleri eksiksiz yerine getiren kişiler Bireysel Katılım Yatırımcısı olarak 5 yıllığına akredite edilmekte ve Türkiye’de kurulu olan girişimlere yaptıkları yatırımlar karşılığında çeşitli vergi avantajları elde etmektedirler. BUBA, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 11 Şubat 2015 tarih ve 2015/22 sayılı kararı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Ağı olarak akredite edilmiştir ve Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü'nün (EBAN) üyesidir. BUBA, üyelerinin ilgili akreditasyon süreçlerinin yönetilmesinde ve lisanslarının alınmasında destek olmaktadır.

Neden BUBA’nın Yatırımcı Ağı’na katılmalısınız?


Hasan Aslanoba

Melek yatırımlar, geleneksel yatırım araçlarına (bono/tahvil, hisse senedi vb.) kıyasla daha yüksek risk taşıyan yatırımlardır. Bu bakımdan, girişim projelerini en doğru şekilde değerlendirmek ve değerlemek için tecrübeli yatırımcılarla birlikte hareket etmeniz, riskinizi minimize etmenizi sağlayacaktır.

BUBA, Türkiye'deki nitelikli girişimcilerin ve hızlı büyüme sağlayan girişim şirketlerinin yatırım finansmanı sağlamak amacıyla başvurdukları kurumların başında gelmektedir ve her ay ortalama 150 yeni girişim projesini değerlendirmeye almaktadır. BUBA ekibinin yaptığı kapsamlı incelemeler ve Danışma Kurulu kararı sonrasında portföye kabul edilen girişimler yatırımcı üyelere sunulmaktadır. Siz de BUBA'nın Yatırımcı Ağı'na katılarak portföy girişimleri hakkında tüm bilgilere erişebilir, BUBA'nın tüm etkinliklerine katılabilirsiniz.

Üyelik Koşulları

  • BUBA üyesi olmak için Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmanız gerekli değildir.

  • Üyelerimizin girişim başına yaptıkları yatırım 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasındadır. Daha düşük bütçeler için üyelik tavsiye etmiyoruz.

  • BUBA üyesi olan yatırımcılar yatırım kararlarında tamamen özgürdür. BUBA’nın bu konuda üyelerini bağlayıcı herhangi bir koşulu yoktur.

 

Portföyümüzdeki Girişimlerden Bazıları


Arastta logo P1M1 logo  Poltio logoExpertera logoSegmentify logo

 

Yatırımcı Üyeliği İçin Başvurun!

 

 

BUBA Blog Etkinlikler