Danışmanlık

Boğaziçi Counseling for Business (BCB) - Kurumlar için Destek Hizmetleri

Boğaziçi Counseling for Business (BCB) oluşumu, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının iş hayatında edindikleri tecrübelerin ülkemizin değerli kurum ve şirketlerine aktarılmasını sağlamak amacıyla BÜMED'in katkılarıyla hayata geçirilmiş bir organizasyondur.

BCB'nin temel misyonu, sektör veya şirket büyüklüğü gibi kıstaslar bulunmadan, profesyonel danışmanlık hizmetlerini ülkemizdeki tüm kurumlar için erişilebilir hale getirmektir.

Örgütsel değişim yönetimi, açık inovasyona geçiş, dijital dönüşüm, finansal yapılanma gibi pek çok konuda tecrübe sahibi olan mezunlarımızı, ihtiyaç sahibi olan kurumlarla buluşturuyoruz.

BUBA Counseling for Biz (BCB)Boğaziçi Counseling for Business (BCB) hizmetleri, kurum ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen BCB takımları ile ‘saha uygulamalı’ yöntemlerle yürütülür. BCB takımları; deneyimli proje yöneticileri, uzmanlık merkezi ekipleri ve Boğaziçi Üniversitesi’nin uzmanlaşmış akademisyenlerinin de katkılarıyla güçlü bir yapıya sahiptir.

Kurumlar için anahtar-teslim projeler hazırlanırken her kurumun birbirinden farklı kültür ve değerlerine öncelik verilir ve tüm kurumsal hizmetler spesifik konu uzmanları tarafından sağlanır. Bir kuruluşun karakteri, çalışma konusu, kaç yaşında olduğu, tecrübeleri, yönetiminin işe bakış açısı ve çalışanlarının nitelikleriyle oluşur. Her kuruluşun karakterine göre farklılaşan ihtiyaçları, kendi yapısına uygun dizayn edilmiş uzmanlık merkez ekipleri tarafından sağlanmalı ve kuruluşa özel olmalıdır. BCB uzman kadrolarında yer alan Boğaziçi Mezunları, kuruluşun karakteri ve çalışma yöntemleri analiz edildikten sonra, ekiplerini özel bir metodolojiyle kurarlar. Mezunların hem birbirinden farklı alanlarda hem de çok spesifik konularda güçlü olmaları, ekipler içerisinde birbirleriyle tamamlayıcı rollerde bulunmalarını kolaylaştırır.

BCB ekiplerinin sektörel uzmanlıkları, Finans'tan Bilişim’e, Kimya’dan Makine’ye, Gıda’dan Turizm sektörüne kadar çok geniş bir spektruma yerleşmektedir. Benzer şekilde fonksiyonel uzmanlıkları da; Dijital Dönüşüm’den Müşteri İlişkileri’ne, Proje Yönetimi’nden Lojistik'e çok farklı konuları kapsar. Sektörel ve fonksiyonel uzmanlık alanları eksenlerinde buluşan ekip üyeleri arasında sürekli buluşmalar ve takım geliştirme aktiviteleri düzenlenir. BCB hizmetlerindeki en önemli fark, mezunlar arasındaki takım çalışmasından doğar.

BCB ile her zaman irtibata geçebilir, başarıya ulaşmak için dilediğiniz her konuda destek alabilirsiniz.

 

Boğaziçi Counseling For Business

 

BUBA Blog Etkinlikler